Kas ir euzociālie kukaiņi?

Kukaiņi ir visdaudzveidīgākā dzīvnieku grupa, un kopējais pastāvošo sugu skaits tiek lēsts no sešiem līdz desmit miljoniem. Patiesībā aptuveni 90% pasaules dzīvnieku ir kukaiņi. Šie kukaiņi ir iedalīti daudzās sugās un kategorijās. Viena no šādām grupām, kas pastāv visā pasaulē, ir euzociāli kukaiņi, kas ir sugas, kas pazīstamas kā labi strukturēta sociālā hierarhija, kurā indivīdiem ir specializētas lomas un ir attīstījušās, lai efektīvi pildītu šīs attiecīgās lomas. Euzociālo kukaiņu piemēri ir bites, skudras un termīti.

Euzociālo kukaiņu sociālā hierarhija

Vadība un pavairošana: Queens

Euzociālo kukaiņu sociālā struktūra griežas ap vienu pieaugušo sieviešu sugu, ko parasti dēvē par karalieni. Lielākajai daļai euzociālo kukaiņu visa kolonija ir atkarīga no karalienes, kas ir atbildīga par vietas izvēli, kurā atrodas kolonija. Papildus kolonijas atrašanās vietas izvēlei karaliene ir atbildīga arī par kolonijas augšanu vairošanās ceļā, liekot tūkstošiem olu. Interesanti, ka dažās skudru sugās ir konstatētas vairākas karalienes vienā kolonijā. Tomēr šīs karalienes parasti pārceļas no kolonijas, lai izveidotu jaunas kolonijas pašas, ņemot līdzi dažus strādniekus skudras. Lielākajā daļā sugu karalienei ir ilgs kalpošanas laiks, dažkārt dzīvot līdz trīs gadu desmitus.

Pavairošana: Drones

Citi euzociālo sugu locekļi, kas ir atbildīgi par reprodukciju, ietver nelielu skaitu atlasītu pieaugušo vīriešu, ko sauc par droniem. Bites šo uzdevumu piešķir vīriešu bitēm, kuras parasti izbrauc no stropiem periodos, kad mēslošana nav prioritāte, piemēram, ziemā. Skudras, droni var pārvietoties prom no savas kolonijas uz jaunu koloniju, kur viņi var apvienoties ar kolonijas karalienēm.

Aizsardzība: karavīri un aizsargi

Euzociālajiem kukaiņiem ir arī personas, kuru uzdevums ir aizstāvēt koloniju pret ārvalstu iebrucējiem. Vairumā sugu šie indivīdi ir morfoloģiski attīstījušies, lai attīstītu fiziskās īpašības, kas ir piemērotas aizsardzībai. Piemēram, skudras un termītos kolonijas aizstāvji ir indivīdi ar paplašinātām un spēcīgām mandibles, kas ir noderīgi, lai cīnītos pret iebrucējiem. Bišu stropu aizsardzībai ir atbildīgas personas, kas pazīstamas kā aizsargājošās bites, kas specializējas cīņā pret potenciālajiem draudiem, ko izraisa stropi. Šīs apsargājamās bites lido pie stropa ieejas.

Darbaspēks: darbinieki

Darba ņēmējiem, visticamāk, ir visgrūtākais uzdevums, ko rada euzociālie kukaiņi. Kā norāda nosaukums, darbinieki ir atbildīgi par kolonijas ikdienas darbību, kas ietver kolonijas tīrīšanu, rūpes par karalienes vajadzībām, pārtikas savākšanu, barošanu ar jauniešiem un kolonijas struktūras būvniecību un uzturēšanu., vai tas būtu stropu vai ligzdu. Bites ir kāda veida strādnieks, kas pazīstams kā mirstīgās bites, kuru galvenais uzdevums ir izņemt mirušās bites no stropiem un tās likvidēt.

Euzociālo kukaiņu piemēri

Lielākā daļa sugas Hymenoptera kārtas ir zināmas kā euzociskas, piemēram, lapsenes, bites un skudras. Ir arī viena vabole, kas ir zināma kā euzociska. Šī konkrētā vabole suga ir Austroplatypus inkertus, kas ir endēmisks Austrālijai.

Ieteicams

Kelp Forests - Meža veidi visā pasaulē
2019
Savvaļas dzīvnieku izzušana apdraud globālos pārtikas produktus
2019
Tabakas ražošana pa valstīm
2019