Kad un kāpēc tiek svinēta Starptautiskā ģimeņu diena?

15. maijā notiek Starptautiskā Ģimeņu diena, lai atzīmētu ģimeņu nozīmi un darbu, kas sākās Starptautiskajā Ģimeņu gadā. Tā ir starptautiska ievērošana, ko ANO Ģenerālā asambleja ir paziņojusi ar mērķi svinēt ģimeņu lomu sabiedrībā. Politikas veidotāji un ieinteresētās personas arī veicina izpratni par jautājumiem, kas skar ģimenes visā pasaulē, un cenšas sabiedrības līdzdalību, lai atrisinātu šos jautājumus. Kopš 1996. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs, sadarbojoties ar izraudzītajām aģentūrām, izvēlas šo dienu svinēt tēmu, galveno uzmanību pievēršot ģimenes lomai sociāli ekonomiskajos jautājumos.

Starptautiskās ģimenes dienas vēsture

Pēdējās desmitgadēs ģimenes struktūra ir krasi mainījusies, pateicoties globālajām demogrāfiskajām tendencēm. Pat ar mainīgo ģimenes struktūru, Apvienoto Nāciju Organizācija joprojām atzīst ģimeni par sabiedrības pamatvienību. Deviņdesmitajos gados ANO palielināja bažas par jautājumiem, kas skar ģimenes sabiedrībā. Ar Ekonomikas un sociālo lietu padomes un Sociālās attīstības komisijas ieteikumiem ANO izstrādāja 1983./23. Rezolūciju par ģimenes lomu ekonomikas izaugsmē un attīstībā, un mudināja ANO ģenerālsekretāru pievērst sabiedriskās politikas veidotāju uzmanību attīstības šķēršļiem sakņojas ģimenes vidē.

1993. gada 20. septembrī ANO Ģenerālā asambleja ar rezolūciju A / RES / 47/237 apstiprināja iepriekš pieņemtas rezolūcijas, lai parādītu savu apņemšanos veicināt sociālo progresu un labāku dzīves līmeni ģimenēm visā pasaulē. Ģenerālā asambleja 15. maijā pieņēma Starptautisko ģimeņu dienu, lai palielinātu izpratni par ģimenēm skarošajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem jautājumiem. Šīs dienas mērķis bija pārdomāt starptautiskās sabiedrības nozīmi ģimenei kā sabiedrības pamatvienībai, kā arī paust bažas par ģimenes stāvokļa pašreizējo stāvokli visā pasaulē.

Simbols

Starptautisko ģimeņu dienu pārstāv sirds simbols, kas stiepjas uz augšu un veido mājas jumtu. Tad sirds ir iegravēts zaļajā aplī, lai apliecinātu, ka ģimene ir sabiedrības centrs un nodrošina stabilu dzīvesvietu, lai atbalstītu visu vecumu cilvēkus. Gadu gaitā svētki ir iedvesmojuši dažādas valstis radīt savus simbolus ģimenes dienai un atbalstīt sabiedrības informētības pasākumus, kas mūsdienās pievērš uzmanību ģimenēm.

Svētku pasākumi

Starptautiskā ģimeņu diena tiek novērota visā pasaulē starp visām pasaules kultūrām. Lielākā daļa kopienu godina dienu, izmantojot publiskas izstādes un diskusijas, lai apspriestu idejas, kas attiecas uz konkrētā gada tēmu. Dažās valstīs tiek izveidoti rīki, lai palīdzētu kopienām organizēt svinības, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, pusaudžiem, jauniešiem un jauniešiem. Šo svinību laikā valsts amatpersonas rīko seminārus un forumus, lai apspriestu politiku, kas ietekmē ģimeni. Diena arī sniedz lielisku iespēju cilvēkiem pavadīt laiku gan viņu kodolieroču, gan paplašinātās ģimenēs.

Ieteicams

Ņujorkas sporta komandas
2019
Reliģija Rumānijā
2019
Etiopijas endēmiskie putni
2019