ES dalībvalstis, izmantojot ienākumu vienlīdzību

Valdības un politikas veidotāji kopumā nevar pārvarēt nabadzības un sociālās atstumtības problēmas, nepievēršoties nevienlīdzības problēmām valstī, neatkarīgi no tā, vai tā ir ekonomiskā vai sociālā nevienlīdzība. Eiropas Savienība ir cīnījusies ar nevienlīdzību ienākumu sadalījumā pa gadiem. Ienākumu nevienlīdzību mēra ar Gini koeficientu un parāda, cik vienmērīgi ienākumi tiek sadalīti attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Tajā uzsvērta atšķirība starp dažādiem indivīdu vai mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem. Ienākumu nevienlīdzība starp 28 Eiropas Savienības valstīm ir samazinājusies un ir daudz zemāka par citām pasaules daļām. Bet kā ES valstis ierindojas pēc ienākumu vienlīdzības?

Valsts vērtējums pēc reģiona

Ziemeļvalstis

Ziemeļvalstis ir vienlīdzīgākās valstis ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Dānija un Zviedrija vada to valstu sarakstu, kurās ienākumu nevienlīdzība starp ES valstīm ir vismazākā, ar Gini koeficienta rādītāju attiecīgi 24, 8 un 24, 9. Abas valstis ieņem 2. un 4. vietu starp valstīm ar vismazāko ienākumu nevienlīdzību pasaulē. Somija, cita Ziemeļvalsts, ieņem 6. vietu Eiropā un 10. vietā pasaulē ar Gini koeficientu 26, 8.

Centrāleiropa

ES dalībvalstīm, kas veido Centrāleiropu, ir salīdzinoši zema ienākumu nevienlīdzība salīdzinājumā ar citām Eiropas daļām. Čehijas Republikai ar Gini koeficientu 24, 9 ir vismazākā ienākumu nevienlīdzība Centrāleiropā, kas ir trešais zemākais starp ES dalībvalstīm un piektais pasaulē. Slovākija ir ierindota 4. vietā Eiropā un 6. vietā pasaulē ar rezultātu 25, 6. Ungārijai, kas ieņem desmito vietu pasaulē, ir 5. vismazākā ienākumu nevienlīdzība ar Gini koeficientu 28, 6. Vācijā un Slovēnijā ES ir attiecīgi 7. un 8. vieta, kā arī 14. un 15. vieta pasaulē. Polija ir viszemākā Centrāleiropas valsts, kas atrodas 17. vietā starp ES valstīm un 44. vietu pasaulē.

Rietumeiropa

Rietumeiropas valstis, kas pieder pie ES, nav nevienas no valstīm ar augstiem ienākumiem, un tās nav arī zemākās. Tomēr dažās valstīs, piemēram, Portugālē, Spānijā un Īrijā, ir vislielākās ienākumu atšķirības reģionā. Portugālei ir vislielākā ienākumu nevienlīdzība starp ES valstīm ar Gini koeficientu 38, 5. Tā ir 59. vieta pasaulē. Apvienotajai Karalistei ir arī augsts ienākumu nevienlīdzības līmenis salīdzinājumā ar citām attīstītajām valstīm, un ienākumu nevienlīdzība ir daudz lielāka starp sākotnējiem ienākumiem salīdzinājumā ar rīcībā esošajiem ienākumiem. Nīderlande, Francija, Beļģija un Īrija ir viena no piecpadsmit ES valstīm ar vismazāko ienākumu nevienlīdzību. Četras valstis arī ir viena no top 40 valstīm ar augstāku ienākumu vienlīdzību.

Pārvarot plaisu

Lai gan Ziemeļvalstis lepojas ar augstu ienākumu vienlīdzību, ES uzskata, ka ir nepieciešams samazināt nevienlīdzību. Lai pārvarētu plaisu, ES valstīm jāstrādā, lai likvidētu sociālos šķēršļus starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Lai gan likumā noteiktā minimālā alga pastāv 22 no 28 ES valstīm, joprojām ir jāpalielina algas mainīgo cenu līmeņu dēļ. Diskusija par to, vai bagātajam ir jāmaksā vairāk nodokļa, netiks drīz beigsies, bet tas varētu būt risinājums dažu valstu ienākumu nevienlīdzībai.

ES dalībvalstis, izmantojot ienākumu vienlīdzību

RangsValstsES rangs
1Dānija1
2Zviedrija2
3Čehu Republika3
4Slovākija4
5Ungārija5
6Somija6
7Vācija7
8Slovēnija8
9Austrija9
10Bulgārija10
11Nīderlande11
12Rumānija12
13Francija13
14Beļģija14
15Īrija15
16Grieķija16
17Polija17
18Spānija18
19Igaunija19
20Lietuva20
21Itālija21
22Apvienotā Karaliste22
23Latvija23
24Portugāle24

Ieteicams

Kas ir Everestas kalnu galotņu sanāksmes?
2019
Kas ir naftas eļļa?
2019
Adrijas jūra
2019